Cinque Terre

Đạo Mộ Bút Ký - Trọn Bộ

Tác giả : Nam Phái Tam Thúc
Thể Loại : Kinh Dị - Ma Quái
Lượt xem : 25382
EPUB MOBI PDF Đọc Online

Danh sách chương


 • Quyển 1 - Chương 1: Cổ mộ

 • Quyển 1 - Chương 2: 50 năm sau

 • Quyển 1 - Chương 3: Miếu hạt dưa

 • Quyển 1 - Chương 4: Động xác

 • Quyển 1 - Chương 5: Bóng nước

 • Quyển 1 - Chương 6: Nơi tích xác

 • Quyển 1 - Chương 7: Hơn một trăm đầu người

 • Quyển 1 - Chương 8: Sơn cốc

 • Quyển 1 - Chương 9: Cổ mộ

 • Quyển 1 - Chương 10: Cái bóng

 • Quyển 1 - Chương 11: Thất tinh quan

 • Quyển 1 - Chương 12: Cửa

 • Quyển 1 - Chương 13: 02200059

 • Quyển 1 - Chương 14: Muộn Du Bình

 • Quyển 1 - Chương 15: Cái rắm

 • Quyển 1 - Chương 16: Bàn tay nhỏ

 • Quyển 1 - Chương 17: Động

 • Quyển 1 - Chương 18: Đại thụ

 • Quyển 1 - Chương 19: Nữ thi

 • Quyển 1 - Chương 20: Chìa khóa

 • Quyển 1 - Chương 21: Xác hồ ly mắt xanh

 • Quyển 1 - Chương 22: Bát trọng bảo hàm

 • Quyển 1 - Chương 23: Quan quách

 • Quyển 1 - Chương 24: Xác chết sống

 • Quyển 1 - Chương 25: Áo ngọc

 • Quyển 1 - Chương 26: Hộp tử ngọc

 • Quyển 1 - Chương 27: Lời nói dối

 • Quyển 1 - Chương 28: Lửa

 • Quyển 1 - Chương 29: Hộp tử kim

 • Quyển 2 - Chương 1: Xà mi đồng ngư

 • Quyển 2 - Chương 2: Hai tầng tường mộ

 • Quyển 2 - Chương 3: Bão lớn

 • Quyển 2 - Chương 4: Quỷ biển

 • Quyển 2 - Chương 5: Bức ảnh cũ

 • Quyển 2 - Chương 6: Hải Nam

 • Quyển 2 - Chương 7: Nữ nhân

 • Quyển 2 - Chương 8: Giở trời rồi

 • Quyển 2 - Chương 9: Thuyền quỷ

 • Quyển 2 - Chương 10: Bàn tay khô

 • Quyển 2 - Chương 11: Boong thuyền

 • Quyển 2 - Chương 12: Lời nói dối của chú Ba

 • Quyển 2 - Chương 13: Hải hầu tử

 • Quyển 2 - Chương 14: Đảo Vĩnh Hưng

 • Quyển 2 - Chương 15: Bàn Tử

 • Quyển 2 - Chương 16: Họp

 • Quyển 2 - Chương 17: Tóc

 • Quyển 2 - Chương 18: Một đống tóc

 • Quyển 2 - Chương 19: Bình sứ

 • Quyển 2 - Chương 20: Hành lang

 • Quyển 2 - Chương 21: Mũi tên

 • Quyển 2 - Chương 22: Lần đầu tiên giải mê

 • Quyển 2 - Chương 23: Tiếp tục giải mê

 • Quyển 2 - Chương 24: Mở quan tài

 • Quyển 2 - Chương 25: Một người

 • Quyển 2 - Chương 26: Bức tranh trên sứ

 • Quyển 2 - Chương 27: Vô đề

 • Quyển 2 - Chương 28: Tiếp tục không đề

 • Quyển 2 - Chương 29: Bia đá

 • Quyển 2 - Chương 30: Đáy ao

 • Quyển 2 - Chương 31: Hai mươi năm trước

 • Quyển 2 - Chương 32: Kỳ môn độn giáp

 • Quyển 2 - Chương 33: Cửa sinh

 • Quyển 2 - Chương 34: Liên hoàn

 • Quyển 2 - Chương 35: Dòng chữ bằng máu

 • Quyển 2 - Chương 36: Thoát vòng vây

 • Quyển 2 - Chương 37: Đạo động

 • Quyển 2 - Chương 38: Cấm bà

 • Quyển 2 - Chương 39: Hỗn chiến

 • Quyển 2 - Chương 40: Tường động

 • Quyển 2 - Chương 41: Cây san hô

 • Quyển 2 - Chương 42: Tình cảnh khốn đốn

 • Quyển 2 - Chương 43: Bom

 • Quyển 2 - Chương 44: Tróc da

 • Quyển 2 - Chương 45: Thoát ra

 • Quyển 2 - Chương 46: Tổng kết

 • Quyển 3 - Chương 1: Lão Dương ra tù

 • Quyển 3 - Chương 2: Chuông lục giác

 • Quyển 3 - Chương 3: Theo dõi

 • Quyển 3 - Chương 4: Tiếp tục theo dõi

 • Quyển 3 - Chương 5: Nghe lén

 • Quyển 3 - Chương 6: Đào bới

 • Quyển 3 - Chương 7: Mắc câu

 • Quyển 3 - Chương 8: Khỉ

 • Quyển 3 - Chương 9: Người đá

 • Quyển 3 - Chương 10: Hucho Taimen (Triết La Khuê)

 • Quyển 3 - Chương 11: Đầu người

 • Quyển 3 - Chương 12: Mạch nước ngầm

 • Quyển 3 - Chương 13: Thác Hoàng tuyền

 • Quyển 3 - Chương 14: Hồ sâu

 • Quyển 3 - Chương 15: Nghỉ ngơi

 • Quyển 3 - Chương 16: Trèo

 • Quyển 3 - Chương 17: Thi trận

 • Quyển 3 - Chương 18: Ma thổi đèn

 • Quyển 3 - Chương 19: Câu chuyện của những bộ xương

 • Quyển 3 - Chương 20: Hỏa Long trận

 • Quyển 3 - Chương 21: Tần Lĩnh thần thụ

 • Quyển 3 - Chương 22: Tiếp tục trèo

 • Quyển 3 - Chương 23: Vết rách

 • Quyển 3 - Chương 24: Ngã chết

 • Quyển 3 - Chương 25: Lễ hiến tế

 • Quyển 3 - Chương 26: Li cổ

 • Quyển 3 - Chương 27: Lăng không

 • Quyển 3 - Chương 28: Kỳ Lân Kiệt

 • Quyển 3 - Chương 29: Tiếp cận

 • Quyển 3 - Chương 30: Lối cũ

 • Quyển 3 - Chương 31: Màn sương ma quái

 • Quyển 3 - Chương 32: Đánh lén

 • Quyển 3 - Chương 33: Hòa giải

 • Quyển 3 - Chương 34: Giả thiết lớn mật, cẩn thận tìm chứng cứ

 • Quyển 3 - Chương 35: Không thể khống chế

 • Quyển 3 - Chương 36: Sụp đổ

 • Quyển 3 - Chương 37: Nhật ký

 • Quyển 3 - Chương 38: Chân tướng

 • Quyển 3 - Chương 39: Nến Cửu Âm

 • Quyển 3 - Chương 40: Thoát ra

 • Quyển 4 - Chương 1: Tin tức mới

 • Quyển 4 - Chương 2: Pháo hoa năm mới 2007

 • Quyển 4 - Chương 3: Kính Nhi Cung

 • Quyển 4 - Chương 4: Hơn một người

 • Quyển 4 - Chương 5: Khởi đầu đầy hoang mang

 • Quyển 4 - Chương 6: Đáp án đơn giản

 • Quyển 4 - Chương 7: Phan Tử

 • Quyển 4 - Chương 8: Đội hình mới

 • Quyển 4 - Chương 9: Cửu Long Đài Thi

 • Quyển 4 - Chương 10: Thôn Doanh Sơn

 • Quyển 4 - Chương 11: Cảnh khốn đốn

 • Quyển 4 - Chương 12: Bách túc long

 • Quyển 4 - Chương 13: Khe nứt

 • Quyển 4 - Chương 14: Hai lớp bích họa

 • Quyển 4 - Chương 15: Ngũ Thánh tuyết sơn

 • Quyển 4 - Chương 16: Hành vi tự sát

 • Quyển 4 - Chương 17: Tuyết lở

 • Quyển 4 - Chương 18: Thai Côn Luân

 • Quyển 4 - Chương 19: Thai động linh cung

 • Quyển 4 - Chương 20: Đại điện linh cung

 • Quyển 4 - Chương 21: Đánh cờ

 • Quyển 4 - Chương 22: Bạo động

 • Quyển 4 - Chương 23: Tường xuyến tử

 • Quyển 4 - Chương 24: Bách túc long thần

 • Quyển 4 - Chương 25: Tường kép

 • Quyển 4 - Chương 26: Tàng thi các

 • Quyển 4 - Chương 27: Bài đạo

 • Quyển 4 - Chương 28: Tiến vào bài đạo

 • Quyển 4 - Chương 29: Miệng núi lửa

 • Quyển 4 - Chương 30: Môn điện

 • Quyển 4 - Chương 31: Sông đào quanh thành

 • Quyển 4 - Chương 32: Rạch tuẫn táng

 • Quyển 4 - Chương 33: Ám hiệu nhàm chán

 • Quyển 4 - Chương 34: Bài đạo dưới nước

 • Quyển 4 - Chương 35: Hầu đầu thiêu

 • Quyển 4 - Chương 36: Kí hiệu

 • Quyển 4 - Chương 37: Kí hiệu mới

 • Quyển 4 - Chương 38: Người chết trên đống vàng

 • Quyển 4 - Chương 39: Đội thám hiểm mười năm trước

 • Quyển 4 - Chương 40: Con đường ngợp bóng

 • Quyển 4 - Chương 41: Vòng tử vong lặp vô hạn

 • Quyển 4 - Chương 42: Càng thêm khốn cùng

 • Quyển 4 - Chương 43: Đổ đấu và vật lý lượng tử

 • Quyển 4 - Chương 44: Những người đến từ đáy biển

 • Quyển 4 - Chương 45: Tê chiếu

 • Quyển 4 - Chương 46: Lối ra

 • Quyển 4 - Chương 47: Muộn Du Bình thứ hai

 • Quyển 4 - Chương 48: Xà mi đồng ngư

 • Quyển 4 - Chương 49: Lối ra duy nhất

 • Quyển 4 - Chương 50: Sào huyệt của thần gác cửa

 • Quyển 4 - Chương 51: Vòng vây trùng điệp

 • Quyển 4 - Chương 52: Quan Âm nghìn tay

 • Quyển 4 - Chương 53: Bao vây và tấn công

 • Quyển 4 - Chương 54: Khoảng cách giữa trời và đất

 • Quyển 4 - Chương 55: Bí ẩn không lời giải

 • Quyển 4 - Chương 56: Sau khi nghỉ ngơi

 • Quyển 5 - Chương 1: Chú Ba tỉnh lại

 • Quyển 5 - Chương 2: Chuyện cũ chẳng dám nhớ lại

 • Quyển 5 - Chương 3: Who are you?

 • Quyển 5 - Chương 4: Mộ cổ huyết thi

 • Quyển 5 - Chương 5: Gương mặt quái đản

 • Quyển 5 - Chương 6: Sự thật không thể chấp nhận nổi

 • Quyển 5 - Chương 7: Cửu Thiên Nương Nương bốn mắt

 • Quyển 5 - Chương 8: Khúc dạo đầu Tây Sa

 • Quyển 5 - Chương 9: Băng ghi hình

 • Quyển 5 - Chương 10: Cầu Đức Khảo

 • Quyển 5 - Chương 11: Lò luyện đan bằng đồng thau

 • Quyển 5 - Chương 12: Bản đồ sao

 • Quyển 5 - Chương 13: Chân tướng ở Tây Sa

 • Quyển 5 - Chương 14: Biển sâu

 • Quyển 5 - Chương 15: Xác trôi

 • Quyển 5 - Chương 16: Thuyền chìm

 • Quyển 5 - Chương 17: Tiêu tử quan

 • Quyển 5 - Chương 18: Nước tiểu

 • Quyển 5 - Chương 19: Cơ quan

 • Quyển 5 - Chương 20: Trùng não

 • Quyển 5 - Chương 21: Kẻ thứ ba trong bóng tối

 • Quyển 5 - Chương 22: Lựa chọn

 • Quyển 5 - Chương 23: Mười phút của Thượng Đế

 • Quyển 5 - Chương 24: Người chết đội mồ sống dậy

 • Quyển 5 - Chương 25: Lại hé mở

 • Quyển 5 - Chương 26: Xuất viện

 • Quyển 5 - Chương 27: Hình ảnh

 • Quyển 5 - Chương 28: Người thứ mười một

 • Quyển 5 - Chương 29: Vĩ thanh

 • Quyển 5 - Chương 30: Rồng đến nhà tôm

 • Quyển 5 - Chương 31: Manh mối mới

 • Quyển 5 - Chương 32: Ngôi nhà cũ trong băng ghi hình

 • Quyển 5 - Chương 33: Hoàn toàn rối loạn

 • Quyển 5 - Chương 34: Bí mật thật sự của băng ghi hình

 • Quyển 5 - Chương 35: Thiệp mời từ địa ngục

 • Quyển 5 - Chương 36: Tòa nhà ma

 • Quyển 5 - Chương 37: Phòng 306

 • Quyển 5 - Chương 38: Manh mối

 • Quyển 5 - Chương 39: Kế hoạch

 • Quyển 5 - Chương 40: Đạo Mộ Bút Ký

 • Quyển 5 - Chương 41: Sổ tay của Văn Cẩm

 • Quyển 5 - Chương 42: Bóng tối

 • Quyển 5 - Chương 43: Biến cố kinh hoàng

 • Quyển 5 - Chương 44: Trùng phùng

 • Quyển 5 - Chương 45: Nơi tập kết

 • Quyển 5 - Chương 46: Xuất phát

 • Quyển 5 - Chương 47: Lời nhắn của Văn Cẩm

 • Quyển 5 - Chương 48: Tiếp tục xuất phát

 • Quyển 5 - Chương 49: Lạc đường

 • Quyển 5 - Chương 50: Tòa Thành Ma

 • Quyển 5 - Chương 51: Tiếng gọi của ma quỷ

 • Quyển 5 - Chương 52: Thuyền đắm giữa biển cát

 • Quyển 5 - Chương 53: Vò Tây Vương Mẫu

 • Quyển 5 - Chương 54: Đầu quỷ

 • Quyển 5 - Chương 55: Ký hiệu

 • Quyển 5 - Chương 56: Cơn mưa đầu tiên

 • Quyển 5 - Chương 57: Xuất phát đến ốc đảo

 • Quyển 5 - Chương 58: Cơn mưa thứ hai

 • Quyển 5 - Chương 59: Bí mật dưới rêu xanh

 • Quyển 5 - Chương 60: Xương rắn

 • Quyển 5 - Chương 61: Đầm lầy ma

 • Quyển 5 - Chương 62: Tai họa rắn điên

 • Quyển 5 - Chương 63: Xà vương

 • Quyển 5 - Chương 64: Xà chiểu quỷ thành

 • Quyển 5 - Chương 65: Vết chân của thi thể

 • Quyển 5 - Chương 66: Âm mưu của bầy rắn

 • Quyển 5 - Chương 67: Truy kích

 • Quyển 5 - Chương 68: Biến mất

 • Quyển 5 - Chương 69: Khói hiệu

 • Quyển 5 - Chương 70: Khe núi tĩnh lặng

 • Quyển 5 - Chương 71: Tượng đá

 • Quyển 5 - Chương 72: Hướng quay của tượng đá

 • Quyển 5 - Chương 73: Rạn nứt

 • Quyển 5 - Chương 74: Đêm đầu tiên: Sương mù

 • Quyển 5 - Chương 75: Đêm đầu tiên: Vòng tay

 • Quyển 5 - Chương 76: Đêm đầu tiên: Tiếng quỷ trong rừng rậm

 • Quyển 5 - Chương 77: Đêm đầu tiên: Áp sát

 • Quyển 5 - Chương 78: Đêm đầu tiên: Tập kích

 • Quyển 5 - Chương 79: Đêm đầu tiên: Xung đột gay gắt

 • Quyển 5 - Chương 80: Đêm đầu tiên: Truy kích

 • Quyển 5 - Chương 81: Đêm đầu tiên: Vật lộn

 • Quyển 5 - Chương 82: Bình minh: Họa đổ máu

 • Quyển 5 - Chương 83: Bình minh: Doanh địa trống trải

 • Quyển 5 - Chương 84: Đêm thứ hai: Lần nữa trùng phùng

 • Quyển 5 - Chương 85: Đêm thứ hai: Bí mật

 • Quyển 5 - Chương 86: Đêm thứ hai: Ngược chiều

 • Quyển 5 - Chương 87: Đêm thứ hai: Nó

 • Quyển 5 - Chương 88: Đêm thứ hai: Mù

 • Quyển 5 - Chương 89: Đêm thứ hai: Cái bóng chuyển động

 • Quyển 5 - Chương 90: Bình minh: Rời đi

 • Quyển 5 - Chương 91: Đêm thứ ba: Phù điêu

 • Quyển 5 - Chương 92: Đêm thứ ba: Như đã từng quen

 • Quyển 5 - Chương 93: Đêm thứ ba: Rắn chúa

 • Quyển 5 - Chương 94: Đêm thứ ba: Đi săn

 • Quyển 5 - Chương 95: Đêm thứ ba: Ám chiến

 • Quyển 5 - Chương 96: Đêm thứ ba: Ao bùn

 • Quyển 5 - Chương 97: Đêm thứ ba: Giấu xác

 • Quyển 5 - Chương 98: Đêm thứ ba: Lại thêm một

 • Quyển 5 - Chương 99: Đêm thứ ba: Vật chủ

 • Quyển 5 - Chương 100: Đêm thứ ba: Bóng đen kỳ quái trong đầm lầy

 • Quyển 5 - Chương 101: Đêm thứ ba: Âm thanh ma quỷ lại xuất hiện

 • Quyển 5 - Chương 102: Đêm thứ ba: Người trong sương mù

 • Quyển 5 - Chương 103: Đêm thứ ba: Rình mò

 • Quyển 5 - Chương 104: Đêm thứ ba: Lưỡi độc

 • Quyển 5 - Chương 105: Đêm thứ ba: Tiếng rắn

 • Quyển 5 - Chương 106: Đêm thứ ba: Được cứu

 • Quyển 5 - Chương 107: Đêm thứ ba: Lối vào

 • Quyển 5 - Chương 108: Đêm thứ ba: Chỗ lánh nạn

 • Quyển 5 - Chương 109: Đêm thứ ba: Băng ghi hình

 • Quyển 5 - Chương 110: Hiệu lệnh tập kết

 • Quyển 5 - Chương 111: Thâm nhập


 • Quyển 5 - Chương 113: Ba chọn một

 • Quyển 5 - Chương 114: Sự thật

 • Quyển 5 - Chương 115: Lật lại vấn đề

 • Quyển 5 - Chương 116: Giam cầm

 • Quyển 5 - Chương 117: Tụ họp

 • Quyển 5 - Chương 118: Điểm tận cùng của ký hiệu

 • Quyển 5 - Chương 119: Phòng luyện đan

 • Quyển 5 - Chương 120: Cơ quan

 • Quyển 5 - Chương 121: Sắp đến nơi

 • Quyển 5 - Chương 122: Điểm cuối

 • Quyển 5 - Chương 123: Thiên thạch

 • Quyển 5 - Chương 124: Chờ đợi

 • Quyển 5 - Chương 125: Tiếp tục chờ đợi

 • Quyển 5 - Chương 126: Rời đi

 • Quyển 5 - Chương 127: Cái bẫy

 • Quyển 5 - Chương 128: Ấm nước

 • Quyển 5 - Chương 129: Vĩ thanh

 • Quyển 6 - Chương 1-1: Bút ký trộm mộ

 • Quyển 6 - Chương 2-1: Bàn bạc

 • Quyển 6 - Chương 3-1: Tấm ảnh cũ thứ hai

 • Quyển 6 - Chương 4-1: Người cùng cảnh ngộ

 • Quyển 6 - Chương 5-1: Lại xuất phát

 • Quyển 6 - Chương 6-1: Kế thừa

 • Quyển 6 - Chương 7-1: Truyền thuyết cái bóng

 • Quyển 6 - Chương 8-1: Bí ẩn của bức ảnh

 • Quyển 6 - Chương 9-1: Tài liệu

 • Quyển 6 - Chương 10-1: Con chuột

 • Quyển 6 - Chương 11-1: Chạm trán

 • Quyển 6 - Chương 1-2: Khởi nguồn

 • Quyển 6 - Chương 2-2: Thôn làng kỳ lạ

 • Quyển 6 - Chương 3-2: Hoả hoạn

 • Quyển 6 - Chương 4-2: Biến cố

 • Quyển 6 - Chương 5-2: Soát núi

 • Quyển 6 - Chương 6-2: Rạch Đầu Trâu

 • Quyển 6 - Chương 7-2: Mộ cổ

 • Quyển 6 - Chương 8-2: Ông lão

 • Quyển 6 - Chương 9-2: Lão Bàn Mã

 • Quyển 6 - Chương 10-2: Ngồi xuống bàn bạc

 • Quyển 6 - Chương 11-2: Mùi vị

 • Quyển 6 - Chương 12: Hồi tưởng của lão Bàn Mã

 • Quyển 6 - Chương 13: Tâm lý chiến

 • Quyển 6 - Chương 14: Đó là một hồ ma

 • Quyển 6 - Chương 15: Trúng tà

 • Quyển 6 - Chương 16: Kế hoạch

 • Quyển 6 - Chương 17: Dường như đã từng quen

 • Quyển 6 - Chương 18: Câu đố

 • Quyển 6 - Chương 19: Hiệu ứng siphon

 • Quyển 6 - Chương 20: Dưới đáy hồ

 • Quyển 6 - Chương 21: Nổi lên

 • Quyển 6 - Chương 22: Quái vật mò được

 • Quyển 6 - Chương 23: Lại thấy khối sắt

 • Quyển 6 - Chương 24: Dòng chảy

 • Quyển 6 - Chương 25: Tâm lý chiến (2)

 • Quyển 6 - Chương 26: Gió mặc gió, mưa mặc mưa

 • Quyển 6 - Chương 27: Bóng ma trong mưa

 • Quyển 6 - Chương 28: Hồ ma quỷ dị

 • Quyển 6 - Chương 29: Một mình xuống nước

 • Quyển 6 - Chương 30: Cổ thụ

 • Quyển 6 - Chương 31: Ánh đèn dưới đáy nước

 • Quyển 6 - Chương 32: Đại viện Dao gia

 • Quyển 6 - Chương 33: Ánh sáng xanh lục

 • Quyển 6 - Chương 34: Trở thành sự thật

 • Quyển 6 - Chương 35: Bộ mặt thật của cái bóng

 • Quyển 6 - Chương 36: Dưới lòng đất

 • Quyển 6 - Chương 37: Bàn Tử khôn vặt

 • Quyển 6 - Chương 38: Đi theo ống siphon

 • Quyển 6 - Chương 39: Hang động kỳ lạ

 • Quyển 6 - Chương 40: Vấn đề trong hang động

 • Quyển 6 - Chương 41: Không gian khép kín

 • Quyển 6 - Chương 42: Giả thiết

 • Quyển 6 - Chương 43: Đào lên được thứ gì?

 • Quyển 6 - Chương 44: Người trong đá

 • Quyển 6 - Chương 45: Tảng đá nơi đây

 • Quyển 6 - Chương 46: Dị biến

 • Quyển 6 - Chương 47: Quái vật

 • Quyển 6 - Chương 48: Củi lửa

 • Quyển 6 - Chương 49: Có ba lăm con

 • Quyển 6 - Chương 50: Thoát ra

 • Quyển 6 - Chương 51: Chú Hai

 • Quyển 6 - Chương 52: Hài lòng

 • Quyển 6 - Chương 53: Thôn trại tương đồng

 • Quyển 6 - Chương 54: Âm mưu mặt gương

 • Quyển 6 - Chương 55: Khách không mời mà đến

 • Quyển 6 - Chương 56: Làm chuyện xấu

 • Quyển 7 - Chương 1-1: Khởi đầu

 • Quyển 7 - Chương 2-1: Hồ sơ

 • Quyển 7 - Chương 3-1: Bút tích

 • Quyển 7 - Chương 4-1: Tìm ra rồi

 • Quyển 7 - Chương 5-1: Khách sạn Tân Nguyệt

 • Quyển 7 - Chương 1-2: Buổi đấu giá

 • Quyển 7 - Chương 2-2: Xoèn xoẹt

 • Quyển 7 - Chương 3-2: Bữa tiệc của giới sưu tầm

 • Quyển 7 - Chương 4-2: Hồi tưởng (thượng)

 • Quyển 7 - Chương 5-2: Hồi tưởng (hạ)

 • Quyển 7 - Chương 6: Điểm thiên đăng

 • Quyển 7 - Chương 7: Đại náo thiên cung

 • Quyển 7 - Chương 8: HoắcTú Tú

 • Quyển 7 - Chương 9: Phong Cách Lôi (thượng)

 • Quyển 7 - Chương 10: Hình dạng kỳ quái

 • Quyển 7 - Chương 11: Đội khảo cổ, tòa nhà và tấm gương

 • Quyển 7 - Chương 12: Như gặp lại cố nhân

 • Quyển 7 - Chương 13: Kỳ lân trên lưng

 • Quyển 7 - Chương 14: Sống chung

 • Quyển 7 - Chương 15: Kỳ lân trên lưng (Trung)

 • Quyển 7 - Chương 16: Cá ở chỗ tôi

 • Quyển 7 - Chương 17: Bí mật tiến quân thần tốc

 • Quyển 7 - Chương 18: Kỳ lân trên lưng (hạ)

 • Quyển 7 - Chương 19: Chuyện thư xưa

 • Quyển 7 - Chương 20: Công cuộc trộm mộ lớn nhất trong lịch sử (thượng)

 • Quyển 7 - Chương 21: Công cuộc trộm mộ lớn nhất lịch sử (trung)

 • Quyển 7 - Chương 22: Công cuộc trộm mộ lớn nhất lịch sử (hạ)

 • Quyển 7 - Chương 23: Chuyện lạ nhất trên đời

 • Quyển 7 - Chương 24: Tâm lý trái ngược

 • Quyển 7 - Chương 25: Đi vào chủ đề chính

 • Quyển 7 - Chương 26: Gắp lạt ma

 • Quyển 7 - Chương 27: Phong cách lôi

 • Quyển 7 - Chương 28: Lên kế hoạch

 • Quyển 7 - Chương 29: Tứ Xuyên ly biệt

 • Quyển 7 - Chương 30: Dòng chảy

 • Quyển 7 - Chương 31: Tổ

 • Quyển 7 - Chương 32: Tổ (hạ)

 • Quyển 7 - Chương 33: Song tuyến (thượng)

 • Quyển 7 - Chương 34: Búi tóc

 • Quyển 7 - Chương 35: Vật kỳ quái

 • Quyển 7 - Chương 36: Tóc (thượng)

 • Quyển 7 - Chương 37: Kinh kịch

 • Quyển 7 - Chương 38: Tóc xuyên

 • Quyển 7 - Chương 39: Ký sinh

 • Quyển 7 - Chương 40: Gợi ý tới từ Quảng Tây

 • Quyển 7 - Chương 41: Vết máu kỳ quái trên bàn thiết

 • Quyển 7 - Chương 42: Bổ sung toàn bộ bức phù điêu

 • Quyển 7 - Chương 43: Bí mật

 • Quyển 7 - Chương 44: Bí quyết của gợi ý

 • Quyển 7 - Chương 45: Tiến vào trong cơ quan

 • Quyển 7 - Chương 46: Treo

 • Quyển 7 - Chương 47: Hắc mao

 • Quyển 7 - Chương 48: Rắn cắn

 • Quyển 7 - Chương 49: Mật mã

 • Quyển 7 - Chương 50: Hóa giải mật mã

 • Quyển 7 - Chương 51: Sự thành công

 • Quyển 7 - Chương 52: Sai lầm chết người

 • Quyển 7 - Chương 53: Bình tĩnh

 • Quyển 7 - Chương 54: Tuyệt vọng

 • Quyển 7 - Chương 55: Khuôn mặt của sự sợ hãi tái sinh

 • Quyển 8 - Chương 1

 • Quyển 8 - Chương 2

 • Quyển 8 - Chương 3

 • Quyển 8 - Chương 4

 • Quyển 8 - Chương 5

 • Quyển 8 - Chương 6

 • Quyển 8 - Chương 7

 • Quyển 8 - Chương 8

 • Quyển 8 - Chương 9

 • Quyển 8 - Chương 10

 • Quyển 8 - Chương 11

 • Quyển 8 - Chương 12

 • Quyển 8 - Chương 13

 • Quyển 8 - Chương 14

 • Quyển 8 - Chương 15

 • Quyển 8 - Chương 16

 • Quyển 8 - Chương 17

 • Quyển 8 - Chương 18

 • Quyển 8 - Chương 19

 • Quyển 8 - Chương 20

 • Quyển 8 - Chương 21

 • Quyển 8 - Chương 22

 • Quyển 8 - Chương 23

 • Quyển 8 - Chương 24

 • Quyển 8 - Chương 25

 • Quyển 8 - Chương 26

 • Quyển 8 - Chương 27

 • Quyển 8 - Chương 28

 • Quyển 8 - Chương 29

 • Quyển 8 - Chương 30

 • Quyển 8 - Chương 31

 • Quyển 8 - Chương 32

 • Quyển 8 - Chương 33

 • Quyển 8 - Chương 34

 • Quyển 8 - Chương 35

 • Quyển 8 - Chương 36

 • Quyển 8 - Chương 37

 • Quyển 8 - Chương 38

 • Quyển 8 - Chương 39

 • Quyển 8 - Chương 40

 • Quyển 8 - Chương 41

 • Quyển 8 - Chương 42

 • Quyển 8 - Chương 43

 • Quyển 8 - Chương 44

 • Quyển 8 - Chương 45

 • Quyển 8 - Chương 46

 • Quyển 8 - Chương 47

 • Quyển 8 - Chương 48

 • Quyển 8 - Chương 49

 • Quyển 8 - Chương 50

 • Quyển 8 - Chương 51

 • Quyển 8 - Chương 52

 • Quyển 8 - Chương 53

 • Quyển 8 - Chương 54

 • Quyển 8 - Chương 55

 • Quyển 8 - Chương 56

 • Quyển 8 - Chương 57

 • Quyển 8 - Chương 58

 • Quyển 8 - Chương 59

 • Quyển 8 - Chương 60

 • Quyển 8 - Chương 61

 • Quyển 8 - Chương 62

 • Quyển 8 - Chương 63

 • Quyển 8 - Chương 64

 • Quyển 8 - Chương 65

 • Quyển 8 - Chương 66

 • Quyển 8 - Chương 67

 • Quyển 8 - Chương 68

 • Quyển 8 - Chương 69

 • Quyển 8 - Chương 70

 • Quyển 8 - Chương 71

 • Quyển 8 - Chương 72

 • Quyển 8 - Chương 73

 • Quyển 8 - Chương 74

 • Quyển 8 - Chương 88

 • Quyển 8 - Chương 89

 • Quyển 8 - Chương 90

 • Quyển 8 - Chương 91

 • Quyển 8 - Chương 92

 • Quyển 8 - Chương 93

 • Quyển 8 - Chương 94

 • Quyển 8 - Chương 95

 • Quyển 8 - Chương 96

 • Quyển 8 - Chương 97

 • Quyển 8 - Chương 98

 • Quyển 8 - Chương 99

 • Quyển 8 - Chương 100

 • Quyển 8 - Chương 101

 • Quyển 8 - Chương 102

 • Quyển 8 - Chương 103

 • Quyển 8 - Chương 104

 • Quyển 8 - Chương 105

 • Quyển 8 - Chương 106

 • Quyển 8 - Chương 107

 • Quyển 8 - Chương 108

 • Quyển 8 - Chương 109

 • Quyển 8 - Chương 110

 • Quyển 8 - Chương 111

 • Quyển 8 - Chương 112

 • Quyển 8 - Chương 113

 • Quyển 8 - Chương 114

 • Truyện Đạo Mộ Bút Ký của tác giả Nam Phái Tam Thúc đã thành công do sự pha trộn yếu tố phiêu lưu hành động và ma quá. Với kết cấu logic cùng nội dung gay cấn, bối cảnh trải rộng cả về thời gian lẫn không gian...

  Truyện biết cách tạo nên sức hút từ việc xây dựng cá tính và hoàn cảnh của từng nhân vật, các cuộc phiêu lưu đầy nguy hiểm, những tình thế hiểm nghèo và sức mạnh bí ẩn của những thế lực huyền bí...Năm mươi năm trước, một nhóm kẻ trộm mộ trên Trường Sa đào được một bộ sách lụa Chiến quốc, trên quyển sách đã hư hỏng có ghi chép lại vị trí một khu mộ cổ Chiến quốc rất kì lạ, nhưng những kẻ trộm này lại gặp phải chuyện kì quái trong lòng đất, hầu như toàn bộ đều chết sạch. Năm mươi năm sau, cháu trai của một trong số những kẻ trộm mộ đó phát hiện bí mật này từ ghi chép để lại của ông nội cậu. Cậu cùng một nhóm trộm mộ cao thủ tiến vào tìm bảo vật. Nhưng không ai ngờ, cổ mộ này lại có nhiều chuyện nhiều chuyện quái dị như vậy: Thất tinh nghi quan, Thanh nhãn hồ thi, Cửu đầu xà bách…

  Đạo mộ bút ký kể về hành trình phiêu lưu khám phá bí mật về những ngôi mộ cổ huyền bí của một nhóm cao thủ trộm mộ. Câu chuyện bắt đầu từ một nhóm thợ khoét đất (dân trộm mộ) đã tìm được quyển sách lụa, trên đó ghi lại vị trí của một cổ mộ kỳ bí từ thời Chiến Quốc. Có điều đám thợ gặp chuyện vô cùng hung hiểm dưới mặt đất, khiến hầu như toàn bộ đều bỏ mạng.

  Bình luận